Điều chỉnh Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ hai - 03/05/2021 14:22
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 và tâm nhìn đến năm 2030
PHÒNG GD-ĐT BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:         / ĐCCL-THCSMT. Mỹ Phước, ngày 22  tháng   10   năm 2019


ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC
phát triển giáo dục trường THCS Mỹ Thạnh
 Giai đoạn 2020-2015 và Tầm nhìn 2030.

 
 
 

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 nhằm xác định rõ, mục tiêu nhiệm vụ cụ thể chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Trong năm học 2019-2020, Ban Giám hiệu rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch chiến lược của trường THCS Mỹ Thạnh để kịp thời chấn chỉnh những nhiệm vụ và biện pháp không phù hợp.
I. PHÂN TÍCH  TÌNH HÌNH TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH
     1. Điểm mạnh.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 65/ 44 nữ; trong đó: BGH: 2/ 1nữ, giáo viên: 53/ 31 nữ, nhân viên: 10/ 5 nữ.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Công tác tổ chức quản lý của cán bộ quản lý: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:  nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, chịu khó học hỏi phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, công tác chuyên môn.
- Chất lượng học sinh:
+ Tổng số học sinh: 1582/ 766 nữ
+ Tổng số lớp: 37 lớp
+ Thành tích học sinh giỏi:


 
          Năm học HẠNH KIỂM (%) HỌC LỰC (%)
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
2014-2015 87,1 11,7 1.2   18 34,4 39.9 7.1 0.6
2015-2016 89.29 10.52 0.19   20.08 37.64 36.10 5.31 0.87
2016-2017 88.92 10.72 0.36   21.98 36.01 35.03 6.52 0.45
2017-2018 87.20 12.42 0.38   20.81 34.07 35.03 6.52 0.45
2018-2019 90.86 9.14 0   23.57 34.98 34.98 6.12 0.34
+ Tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp THCS và học sinh giỏi  từ năm học  2015 - 2016 đến năm học 2018-2019: ổn định
Cơ sở vật chất:
Nhà trường có một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, diện tích 11.800 m2
           Phòng học có 21 phòng đảm bảo đủ cho 2 ca trong một ngày, có đầy đủ bàn ghế phục vụ cho giáo viên và học sinh, bảng viết, đèn điện và quạt máy.
           Có 02 phòng Tin học trang bị 79 máy;
          Có 16 phòng trang bị máy chiếu cố định và 4 phòng có máy chiếu lưu động
- Phòng chức năng: 01 phòng hiệu bộ, 01 phòng giáo viên (tạm) có trang bị đầy đủ ánh sáng, quạt, đèn , 01 phòng Thiết bị.
- 01 Phòng Thư viện: Thư viện đạt chuẩn theo Quyết định 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- 01 phòng Đội, phòng Y tế.
- Với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có trường quyết tâm xây dựng đạt Kiểm định chất lượng giáo dục trong năm học: 2023-2024 (Khi có cơ sở vật chất đầy đủ).
 
Năm học Tổng số CB-GV-NV Tổng số GV dạy lớp Xếp loại CCVC Giáo viên giỏi các cấp
Xuất sắc HTTNV HTNV Cấp trường Cấp Tỉnh
2018 - 2019 62 53 18 26 8 41  

2. Điểm hạn chế.
- Tổ chức quản lý của cán bộ quản lý:
    Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn  mang tính động viên, chưa thực chất, phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số giáo viên.
- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin vì lớn tuổi.
- Chất lượng học sinh: còn một số học sinh có học lực trung bình yếu, ý thức học tập, rèn luyện chưa cao.
- Cơ sở vật chất: phòng ốc còn thiếu, còn một vài thiết bị chưa đồng bộ.
     3. Cơ hội :
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.
- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.
- Được lòng tin của phụ huynh học sinh.
     4. Thách thức:
- Đòi hỏi càng nhiều học sinh giỏi trong các kỳ thi để nâng chất lượng mũi nhọn của nhà trường.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
- Phụ huynh đòi hỏi giữ vững mặt bằng chất lượng đại trà đã đạt được trong những năm qua.
      5. Xác định các vấn đề ưu tiên.
- Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
- Ứng dụng CNTT trong dạy-học và công tác quản lý.
- Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.
II. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
       1. Sứ mạng của trường THCS Mỹ Thạnh.
         Luôn đặt khẩu hiệu: “ Dân chủ- kỷ cương- tình thương – trách nhiệm” lên hàng đầu.
Tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, chăm sóc để phát huy phẩm chất riêng biệt, biết sáng tạo, có năng lực tư duy cho mỗi học sinh, phát huy được khả năng bản thân khi tiếp cận với môi trường học tập ở bậc THPT
       2. Các giá trị cơ bản:
 - Tính hợp tác                                                    - Lòng nhân ái
 - Tính sáng tạo                                                   - Lòng tự trọng                                                    
          - Tính trách nhiệm                                             - Lòng bao dung
 - Khát vọng vươn lên
       3. Tầm nhìn
Trường THCS Mỹ Thạnh là một trường chuẩn mực và năng động, nơi học sinh và giáo viên luôn có khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy độc lập và sáng tạo để nâng cao lợi ích bản thân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Thể hiện:
   - Đội ngũ có nhiều kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn, tăng tỷ lệ học sinh giỏi- khá, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và  tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 5%.
   - Tạo sự yên tâm về chất lượng, xây dựng thương hiệu trường chuẩn, là nơi thu hút học tập của học sinh trên địa bàn và nơi lân cận.
III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu chung:
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đạt chuẩn quốc gia  và đạt kiểm định chất lượng giáo dục từ 2023 -2014.
          2. Mục tiêu cụ thể:
          2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.
- Giáo viên sử dụng thành thạo máy tính 100 %.
- Số tiết dạy thao giảng sử dụng công nghệ thông tin  100% .
- Cán bộ quản lý phấn đấu có trình độ quản lý giáo dục (chứng chỉ bồi dưỡng quản lý giáo dục) và trình độ trung cấp chính trị.
- Phấn đấu 100%  giáo viên có trình độ chuyên môn khá giỏi.
         2.2. Học sinh
- Qui mô:  + Lớp học: 45 lớp.
       + Học sinh: 1800 học sinh.
          - Duy trì sĩ số: trên 98%.
- Chất lượng học tập:
        + Trên 50% học lực khá, giỏi (20 % học lực giỏi)
                   + Giảm tỉ lệ học sinh yếu kém dưới 2%.
                   + Giảm tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 1 %
         + Thi đỗ vào lớp 10: trên 70 %.
         + Thi học sinh giỏi cấp thị xã: 05 học sinh trở lên.
         + Thi học sinh giỏi cấp tỉnh: 02 học sinh trở lên.
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.
          + Chất lượng đạo đức: 95 % hạnh kiểm khá, tốt.
          + Học sinh được giáo dục có kỹ năng sống cơ bản.
2.3. Cơ sở vật chất.
- Tiếp tục xây dựng theo định hướng chuẩn Quốc gia: hoàn thành hồ sơ đất, đầy đủ phòng thực hành thí nghiệm, phòng thường trực, nhà kho, hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp kịp thời, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.
- Các phòng tin học, thí nghiệm được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại, phục vụ tốt trong học tập.
- Xây dựng môi trường sư phạm luôn “ Xanh - Sạch - Đẹp và An toàn”.
     3. Phương châm hành động
 “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
V. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
     1. Xây dựng và phát triển đội ngũ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Người phụ trách: BGH, các tổ trưởng chuyên môn
     2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và Tổng phụ trách đội.
     3. Nâng cao chất lượng mũi nhọn
         Tăng cường công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng học sinh giỏi từ lớp 6, chuẩn bị nền tảng kiến thức để dự thi học sinh giỏi các môn ở cuối cấp. Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi theo quy định.
         Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, các tổ chuyên môn.
     4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, kế toán, phụ trách thiết bị, phụ trách thư viện.
      5. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng blog của trường, hộp thư điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công tác. Giúp đỡ, hỗ trợ cho giáo viên thiết kế giáo án điện tử.
Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, phụ trách công nghệ thông tin.
      6. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
+ Nguồn lực tài chính:   
Ngân sách Nhà nước.
Ngoài ngân sách: từ công tác xã hội hóa, hội cha mẹ học sinh, tổ chức cá nhân hỗ trợ giáo dục và các khoản phụ thu trong nhà trường (căng-tin, giữ xe đạp,...).
+ Nguồn lực vật chất:
Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc. Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học.
         Người phụ trách: Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, hội Cha mẹ học sinh.
      7. Xây dựng thương hiệu
- Xây dựng thương hiệu nhờ vào chất lượng giáo dục và sự tín nhiệm của PHHS, các đoàn thể chính trị xã hội đối với Nhà trường.
- Xác lập sự tín nhiệm đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
VI. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
       1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
         Kế hoạch chiến lược đã điều chỉnh được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường trong kỳ họp Hội đồng nhà trường.
       2. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 - 2025
- Giai đoạn 2: Từ năm 2025 -  2030
Nhà trường đang thực hiện giai đoạn 1 từ năm học 2019-2020.
       3. Đối với Hiệu trưởng:
         Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
       4. Đối với các Phó hiệu trưởng:
         Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
       5. Đối với tổ trưởng chuyên môn:
         Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
       6. Đối với giáo viên:
         Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT;
- UBND phường Mỹ Phước;
- Hội đồng trường;
- Lưu: VT,.
 

                                          
 

Nguồn tin: TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản Phòng

674/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 28/11/2022. Trích yếu: Đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Ngày ban hành: 28/11/2022

641/PGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành: 11/11/2022. Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết sô 88/2014/QH13 và Nghị quyết sô 51/2017/QH14 về đổi mới CT, SGK GDPT

Ngày ban hành: 11/11/2022

638/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 11/11/2022. Trích yếu: Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước khu vực trường học trên địa bàn thị xã

Ngày ban hành: 11/11/2022

626/PGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành: 11/11/2022. Trích yếu: Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học

Ngày ban hành: 11/11/2022

2274/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 19/10/2022. Trích yếu: Quyết Định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 19/10/2022

573/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 14/10/2022. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 14/10/2022

Video
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay158
  • Tháng hiện tại2,119
  • Tổng lượt truy cập1,409,584
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây