Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm học 2020-2021

Thứ năm - 10/12/2020 15:13
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong trường học năm học 2020 - 2021
   PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   

     Số:      /KH-THCSMT                                    Mỹ Phước, ngày      tháng      năm 2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong trường học năm học 2020 - 2021
 
 

Căn cứ Công văn 552/PGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến cát về việc đảm bảo trật tự giao thông trong trường học trên địa bàn thị xã Bến Cát;
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCS Mỹ Thạnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện các biện pháp về đảm bảo trật  tự, an toàn giao thông trong trường học năm học 2020  - 2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG
- Vị trí địa lý: Nằm ở khu phố II – phường Mỹ Phước – TX Bến Cát, cổng chính giáp với quốc lộ 13, gần giao lộ ngã ba. Nơi thường xuyên xẩy ra tai nạn giao thông.
- Tổng số học sinh: 1542 học sinh với 37 lớp
           - Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV, NV): 65người
            - Cơ sở vật chất: gồm có 13 phòng học (cơ sở chính) và 10 phòng học tạm của cơ sở phụ), 2 phòng vi tính, 1 phòng Thư viện ghép phòng Thiết bị, 1 văn phòng, 1 phòng nghỉ giáo viên tạm
            - Những thuận lợi và khó khăn
            + Thuận lợi: Được lãnh đạo các cấp quan tâm vấn đề An toàn giao thông (viết tắt ATGT); đa số học sinh đều có ‎‎‎‎thức về việc thực hiện ATGT, Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) của nhà trường cũng như của các lớp luôn quan tâm và phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc nhắc nhở, giáo dục ATGT cho con em mình; các tổ chức Đoàn thể, CB, GV, NV trong nhà trường đều xác định công tác giáo dục ATGT cho học sinh là nhiệm vụ chính trị của công tác giáo dục.
 + Khó khăn: Học sinh đông, gần 2000 học sinh gồm học sinh 2 trường: Trường THCS Mỹ Thạnh và Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CÁC BIỆN BIẾN ĐỂ ĐẢM  BẢO TRẬT TỰ ATGT NĂM HỌC 2020 - 2021
1.Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT
            - Nhà trường quán triệt, triển khai đầy đủ các công văn, kế hoạch của UBND Tỉnh, của  Sở GDDT, phòng GD về công tác ATGT; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp đảm bảo trật  tự, an toàn giao thông trong trường học năm 2020-2021. Đối với CB,GV, NV tuyên truyền triển khai trong các buổi họp hội đồng giáo dục đầu tháng, các buổi họp tổ, họp đoàn thể; Đối với học sinh tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, buổi chào cờ đầu tuần...giáo dục lồng ghép trong giờ dạy môn giáo dục công dân, văn , sử .vv...
- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ ATGT cho học sinh với các tiết sinh hoạt lớp; giáo viên chủ nhiệm phối hợp Đội thiếu niên xây dựng chương trình  về chủ đề ATGT, thực hiện trong tiết chào cờ đầu tuần. Xây dựng kịch bản chương trình với  03 phần: Phần bản tin về ATGT, tiểu phẩm ATGT.
- Tổ chức phong trào sưu tầm tranh ảnh tư liệu thông tin về ATGT, phát động phong trào viết bản tin về ATGT để phát thanh trong giờ ra chơi. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ có liên quan đến vấn đề ATGT như: Thi hùng biện về ATGT ; câu lạc bộ ATGT dưới dạng sân khấu hóa. Nhắc nhở, hướng dẫn học sinh tránh tụ tập, trước cổng trường khi tan học cũng như trong quá trình tham gia giao thông.
- Tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho GV, HS và PHHS về việc thực hiện tốt luật ATGT vào các hoạt động ngoại khóa, chào cờ đầu tuần và các phiên họp PHHS. Đưa tiêu chí ATGT vào việc đánh giá xếp loại thi đua theo định kỳ từng tháng, từng học kỳ và của năm học.
- Toàn thể CB, GV, NV, học sinh trong nhà trường viết bản cam kết thực hiện ATGT.
            -  Vẽ trang bích họa về chủ đề: An toàn giao thông trên ghế đá cũ.
- Phối hợp với các ban ngành liên quan của địa phường xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường sạch - an toàn”
            - Phát động tháng 9 là tháng ATGT điểm, phụ huynh học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành Luật giao thông  để nhân rộng ra các tháng khác trong năm học
2. Công tác xây dựng, củng cố và phát huy vai trò hoạt động của các thành viên trong ban ATGT, Đội thiếu niên xung kích
-  Thành lập Ban ATGT, chỉ đạo công tác ATGT cấp trường; Phân công trách nhiệm từng thành viên trong lĩnh vực theo dõi, quản lý. Xây dựng kế hoạch hoạt động ATGT cho cả năm học. Kế hoạch an toàn giao thông được triển khai đến các thành viên trong Ban ATGT nhà trường, triển khai, phổ biến trong CB,GV,NV và toàn thể học sinh, thông báo tới phụ huynh học sinh, công an phường   theo dõi, phối hợp trong việc quản lý học sinh. Hàng tháng Ban ATGT họp định kỳ để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo.
- Thành lập đội thiếu niên xung kích thường xuyên theo dõi và nhắc nhở học sinh trong trường thực hiện tốt luật giao thông đường bộ.
3. Công tác phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TTATGT
 - Phối hợp với GVCN để tổ chức nhắc nhở, kiểm điểm những học sinh vi phạm qua các tiết sinh hoạt lớp, nhắc nhở dưới cờ. Đưa tiêu chí học sinh vi phạm để đánh giá xếp loại thi đua đối với công tác chủ nhiệm của lớp đó; Phối hợp cùng với Ban  đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh kịp thời uốn nắn giáo dục học sinh vi phạm nội quy về ATGT.   
- Phối hợp Công đoàn tuyên truyền vận động CBCC và người thân trong gia đình thực hiện tốt khi tham gia giao thông. Vào các giờ chào cờ đầu tuần, tuyên truyền về an toàn giao thông và xem đây là một tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua của chi đoàn và của các HS trong năm học.
- Phối hợp với Chi đoàn hỗ trợ lực lượng đoàn viên, phân công đoàn viên phối hợp với lực lượng bảo vệ của Nhà trường, lực lượng bảo vệ khu phố để sắp xếp trật tự an toàn tại cổng trường trong giờ học sinh tan học.
- Nhà trường giao cho Đội thiếu niên theo dõi thi đua giữa các lớp trong việc thực hiện tốt an toàn giao thông.
- Tư vấn cho Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng quy chế hoạt động, trong đó có phân công các thành viên cùng với nhà trường kiểm tra, giám sát và nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành tốt luật giao thông.
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trên địa bàn huyện đặc biệt là với Công an thị xã và Công An phường để tuyên truyền, giáo dục và tuần tra định kỳ để ngăn chặn và xử lí kịp thời các hành vi vi phạm của HS.
 + Về độ tuổi người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông;
+ Các kỹ năng điều khiển xe đạp điện an toàn; Chấp hành các hệ thống biển báo hiệu khi tham gia giao thông, các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông;
+ Chấp hành các hệ thống biển báo hiệu khi tham gia giao thông, các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông;
+ Cách phòng tránh tai nạn giao thông, nhận thức về tình hình tai nạn giao thông, hậu quả do tai nạn giao thông xảy ra;
+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo ATGT đường bộ.
+ Kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp vận tải có hợp đồng riêng với phụ huynh đưa rước học sinh phải đảm bảo đủ điều kiện như: Chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe, chở đủ số người qui định.
III. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN:
Ban An toàn giao thông trường họp đề ra kế hoạch thực hiện, phối hợp các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, giáo viên bộ môn Giáo dục công dân tuyên truyền sâu rộng trong học sinh và phụ huynh học sinh.
Chú trọng khâu đề ra các giải pháp nhắm chống ùn tắc, tập trung học sinh ngay tại cổng trường.
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên rút kinh nghiệm
Quán triệt đầy đủ nội dung kế  hoạch thực hiện đến toàn thể các lực lượng giáo dục
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  và các biện pháp thực hiện để đảm bảo trật  tự, an toàn giao thông trong và ngoài trường học năm học 2020 - 2021.

Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Ban CĐATGT;
- Lưu VT.                                                                                        

       Nguyễn Văn Giàu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Video
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây