Bản Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020

Thứ ba - 14/07/2020 09:20
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 CỦA TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH
   PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH
Số:    /BC-THCSMT
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Mỹ Phước, ngày       tháng 6 năm 2020 

BÁO CÁO TỔNG KẾT
NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện công văn hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học và báo cáo thống kê số liệu cấp THCS của Phòng GDĐT Bến Cát;
Nhằm để đánh giá được kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020;
Trường THCS Mỹ Thạnh thực hiện báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 như sau:
Phần I:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2019 - 2020
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH.
1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên.
            a/ Học sinh: Số lớp, số học sinh:
Khối Số lớp Số HS đầu năm Số HS cuối năm So với đầu năm học
T.số Nữ T.số Nữ C. đến Giảm Bỏ học C. đi
6 11 478 229 461 219 1 17 11 6
77 10 441 217 429 211 2 12 7 7
86 9 370 174 360 170 1 10 5 6
93 7 294 147 287 143 2 7 6 3
Tổng 37 1583 767 1537 743 6 46 29 22
Tỉ lệ %               1.83%  
- Tăng 03 lớp và tăng 143 học sinh so với cùng kỳ năm học trước.
- Mặc dù ảnh hưởng của Dịch bệnh COVID 19 tỉ lệ học sinh bỏ học giảm 0,04%
b/ Đội ngũ: Tổng số GBGV – CNV: 63, Trong đó: BGH: 3, Kế toán: 1, Thư viện: 1, Văn thư: 1, Thiết bị: 1; Bảo vệ: 2, Y tế: 1; NVPV: 1, Đội: 1; Giáo viên: 51
Toán Hoá Sinh CN Văn Sử Địa GDCD TD Nhạc MT Tin AV
8 4 2 4 2 8 3 3 2 3 1 2 2 8
            Đội ngũ CBGVNV đảm bảo số lượng, cơ cấu tạm đủ đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:
Các tiêu chí về cơ sở vật chất đạt mức độ thấp, hoặc không đạt. Mặc dù khó khăn về cơ sở vật chất so với các đơn vị khác trong thị xã nhưng trường THCS Mỹ Thạnh cũng đã tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho tất cả các hoạt động tối thiểu của trường theo các tiêu chí đạt kiểm định chất lượng.
Thành lập Hội đồng tự đánh giá ngoài năm học 2019-2020, phân công các nhóm công tác thu thập và đánh giá các tiêu chí thuộc các tiêu chuẩn được phân công phụ trách.
Nhà trường tự đánh giá trường đạt kiểm định mức độ 2.
3. Công tác phổ xóa mù chữ - phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập: Phân công nhân viên thông tin dữ liệu phụ trách công tác phổ cập giáo dục trong nhà trường, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho cán bộ phụ trách.
II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC.
1. Tình hình và kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
Thực hiện kế hoạch giáo dục, tiếp tục thực hiện chương trình 37 tuần theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và thực hiện đúng đủ chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện giảm tải theo đúng quy định và PPCT do các tổ bộ môn của nhà trường soạn thảo dựa trên chương trình của BGD được Ban giám hiệu ký duyệt.
Thực hiện triển khai các văn bản theo định hướng phát triển năng lực người học. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo tình hình thực tế nhà trường; thực hiện chủ đề dạy học theo hình thức liên môn trong giảng dạy các môn GDCD, Ngữ văn, Lịch Sử, Tiếng Anh, Mỹ thật, Địa lý …, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục.
Thực hiện công văn s: 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, bảo đảm yêu cầu thực hành, thí nghiệm và vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa đạng hóa các hình thức học tập, chú trọng trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.
Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ, học kỳ được thực hiện đầy đủ theo phân phối chương trình, đã thực hiện kiểm tra tập trung 03 môn: Toán, Văn, tiếng Anh , tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ nghiêm túc và kịp thời.
Tổ chức thường xuyên cho giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng và tự bồi   nâng cao trình độ và chuẩn nghề nghiệp. Có kế hoạch tổ chức tự bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3, báo cáo, thảo luận và viết thu hoạch từng mô đun có 100% giáo viên tham gia. Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên.
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh: Tổ chức cuộc thi Rung Chuông vàng trạng nguyên nhỏ tuổi vào tiết sinh hoạt dưới cờ cho học sinh
Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho HS lớp 9 mỗi tháng thực hiện 1tiết/lớp phân công giáo viên chủ nhiệm thực hiện và công tác phân luồng học nghề sau khi Công nhận tốt nghiệp THCS, nhà trường đã phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp nghề trong tỉnh đến tổ chức tư vấn đến từng học sinh và phụ huynh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, họp PHHS lớp (mời các trường: Cao đẳng dạy nghề Việt Nam – Singapore, Trung cấp Nông lâm Bình Dương, Trung cấp Kinh tế Bình Dương, Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP. HCM chi nhánh Bình Dương, Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An  nên có 25% theo học nghề. Việc xét Tốt nghiệp CN THCS học sinh lớp 9 theo đúng qui định và kịp tiến độ có tổng số: 283 hs được CN TN THCS đạt tỉ lệ 98.60% (trong đó: giỏi 48, tỉ lệ 16,96%; khá 92, tỉ lệ 32,50%%; TB 143, tỉ lệ 50,53%), không CN TN: 04 hs.
Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ:
Thực hiện dạy môn ngoại ngữ theo chương trình đổi mới, giáo dục cho học sinh theo 4 kỹ năng. Việc ứng dụng các bài giảng điện tử vào các tiết dạy ngoại ngữ thường xuyên và cũng tạo điều kiện cho GV dạy tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiêp vụ (Tổ Anh văn đã tổ chức 01 sinh hoạt chuyên đề cấp phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã và 01 chuyên đề cấp trường), tổ chức tập huấn lại sử dụng bảng tương tác và bộ trắc nghiệm cho giáo viên dạy ngoại ngữ.
Kết quả hai mặt giáo dục cuối năm, năm học 2019 - 2020 ( biểu mẫu thống kê kèm theo
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên học sinh:
+ Tổ chức các hoạt động ngay từ đầu năm học cho học sinh cam kết về ATGT, nói không với bạo lực học đường, các tệ nạn XH và thi ATGT: Lồng ghép buổi sinh hoạt dưới cờ  tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho  học sinh. Tuyên truyền và ký cam kết giửa phụ huynh học sinh với nhà trường thực hiện tốt an toàn giao thông. Buộc các chủ xe đưa đón học sinh do phụ huynh hợp đồng làm cam kết với nhà trường.
       - Tham gia hội thi “Tuyên truyền ATGT học sinh” . Kết quả:
+ Cấp thị xã: Đạt giải I phần thi kiến thức năm 2019
+ Cấp tỉnh: Đạt  02 giải nhì cá nhân, giải nhất tập thể vòng 1, đạt giải nhì vòng 2,3,4,5, Tổng kết:  giải nhì toàn đoàn
- Tham gia hội thi “Nhà sử học nhỏ tuổi” cấp tỉnh có  06 học sinh được công nhận nhà sử học nhỏ tuổi cấp tỉnh
Tham gia hội lồng đèn đẹp thị xã đạt  01 giải ba; Phối hợp với PHHS ký hợp đồng lực lượng bảo vệ khu phố , giữ gìn ANTT, ATGT trước cổng trường trong giờ tan học. Thường xuyên tổ chức văn nghệ, TDTT, tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm bà mẹ VNAH ở địa phương trong các dịp lễ, tham gia lễ hội trăng rằm tháng do thị xã tổ chức thật vui tươi; Liên kết với công ty GAIA triển khai giáo dục kỹ năng sống cho HS khối 6, và  qua các giờ học và các hoạt động NGLL, sinh hoạt chủ nhiệm , sinh hoạt dưới cờ; tổ chức cho học sinh lớp 9 trưởng thành đội và kết nạp Đoàn; Tổ chức cho học sinh các khối thi tiểu phẩm về TTATGT, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và gánh hàng rong chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3; tuyên truyền về SKSS lứa tuổi vị thành niên cho học sinh; tổ chức Hội thi Kể chuyện sách chủ đề “Quyển sách em yêu thích nhất  hơn 60  học sinh tham gia chọn được 4 giải thưởng, tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc”, triển cho đông đảo giáo viên và học tham gia cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật trên internet”. Luôn có những biện pháp năng ngừa phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ sức khỏe cho các em.
+ Tổ chức học sinh tham gia và các hoạt động nhân đạo của hội CTĐ như: Phong trào heo đất của HS được 22.150.000 triệu đồng.
+ Tổ chức Lễ hội: “Cây mùa xuân” gây quỹ giúp học sinh nghèo vui Tết với nội dung: bán hàng rong, biểu diễn thời trang bằng sản phẩm rác thải như giấy, ni lon… biểu diễn văn nghệ, tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn  cảnh khó khăn vui Tết gồm 52 suất (mỗi suất trị giá 800.000 đồng gồm: gạo, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn và 600.000 đồng tiền mặt)
+ Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được nhà trường quan tâm nên tổ chức phân công giáo viên có kinh nghiệm, tuyển chọn học sinh và tổ chức ôn luyện ngay từ đầu năm học kết quả đạt 01 giải ba văn Sao Khuê thị xã, đạt 01 giải KK Olympic tỉnh;
 Có 01/02 sản phẩm khoa học kỹ thuật dự thi cấp thị xã đạt giải gồm:
Số TT Lĩnh vực Tên đề tài Kết quả
1 Hệ thống nhúng. Thiết bị đa năng hỗ trợ người khiếm thị, người mù sử dụng sóng siêu âm. - Đạt 01 giải nhất cấp thị xã.
- Đạt 01 giải nhì cấp tỉnh.
Công tác giáo dục thể chất:
+ Tổ Giáo dục sức khỏe thực hiện kiểm tra rèn luyện thân thể cho học sinh toàn trường qua các môn chạy 30m, chạy tùy sức, gập bụng, bật xa
+ Kết quả thi Hội khỏe Phù Đổng vòng trường gồm: 08 giải nhất; 08 giải nhì và 08 giải ba ở các môn: Nhảy xa nam/nữ; Nhảy cao nam/nữ; Đá cầu nam/nữ; Cờ vua nam/nữ.
+ Kết quả thi Hội khỏe Phù Đổng vòng thị xã đạt 25 giải gồm: 05 giải nhất, 05 giải nhì, 11 giải ba, 04 giải tư, tham gia
+ Kết quả thi Hội khỏe phù Đổng đạt 04 giải đồng: (Bóng chuyển nam, bóng chuyền nữ, võ Takondo)
+ Công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước luôn được quan tâm qua các buổi tuyên truyền, thực hiện Đề án phổ cập bơi thị xã Bến cát đã tổ chức cho học sinh học bơi 328 (năm học 2019-2020/ 265 (năm học 2018-2019) tăng 72 học sinh tham gia học bơi so với năm học trước, số học sinh có giấy chứng học bơi toàn trường 276 em đạt tỉ lệ 84%).
2. Công tác ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2020 – 2021.
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của học sinh lớp 9 là đảm bảo kiến thức cơ bản cho việc xét kết quả tốt nghiệp THCS cuối năm nên tổ chức ôn tập các môn toán, văn, anh với số tiết 2 tiết/ tuần trong thời khóa biểu chiều nhằm cho học sinh ôn luyện, tiếp cận kiến thức tuyển sinh lớp 10;
Trong học kỳ 2 trường lên kế hoạch và tổ chức phụ đạo cho các em học sinh yếu kém lớp 9 nhằm để học sinh theo kịp kiến thức cơ bản và vận dụng tốt hơn trong học tập, làm bài, vận dụng kiến thức.
Việc ôn tập tuyển sinh lớp 10 được lên kế hoạch theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục – Đào tạo và tổ chức thực hiện trong tháng 6/2020, được thông qua BĐD CMHS và phụ huynh các lớp thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung và kinh phí ôn tập tuyển sinh lớp 10, trường chọn và phân công giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác ôn luyện tuyển sinh, trong quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh đảm bảo thời gian lên lớp học, tự học tại nhà, có 209 tham gia ôn tập tuyển sinh 10 tại trường 03 môn: Văn, Toán tiếng Anh tổng thời lượng 840 tiết (mỗi môn dạy 40 tiết/lớp), tổ chức thi thử 02 lần/tháng, tổ chức trả hồ sơ cho học sinh lớp 9 ngày 18/6/2020.
3. Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và các hoạt động giáo dục:
- Đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp:
Thực hiện Công văn S: 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT, chỉ đạo các tổ đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học, đăng ký chất lượng bộ môn giảng dạy, đăng ký đổi mới phương pháp; nghiêm túc đánh giá học sinh, không chạy theo thành tích; mỗi thầy cô giáo đều lập kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện; Xây dựng bảng lượng hóa thi đua đánh giá theo từng học kỳ và cuối năm học.
Đầu năm học, hiệu trưởng giúp cho các tổ chuyên môn xây dựng được kế hoạch hoạt động của tổ dựa trên kế hoạch và điều kiện cụ thể của đơn vị và của tổ về tình hình cơ sở vật chất và đội ngũ, xây dựng các chỉ tiêu thi đua để các thành viên trong tổ phấn đấu.
Hiệu trưởng chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên xây dựng chương trình kế hoạch dạy học theo hướng tinh giản, lược bỏ kiến thức lạc hậu, cũ, bổ sung những kiến thức mới nhưng không làm thay đổi chương trình, mỗi giáo viên thực hiện sổ tích hợp vừa là kế hoạch cá nhân vừa là chương trình giảng dạy trong năm học. Hiệu và các phó hiệu trưởng, tổ trưởng căn cứ vào đó để kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch  và chương trình của giáo viên.
Trang trí toàn bộ bảng biểu thông tin trong phòng Giáo viên (mặc dù là phòng tạm) thể hiện các hoạt động của nhà trường.
Luôn chú trọng về phẩm chất đạo đức nhà giáo, kiên quyết với trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chuyên môn trong nhà trường; luôn nghiêm túc trong công tác thi cử và đánh giá xếp loại học sinh.
Đặc biệt chú trọng chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Hiệu trưởng thường xuyên dự các buổi sinh hoạt của các tổ chuyên môn để hỗ trợ, bồi dưỡng năng lực quản lý tổ chuyên môn cho các tổ trưởng.
- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học
Môn Tên bài thao giảng Ngày
 thực hiện
GV
 thực hiện
Anh Unit 3: A trip to the countryside (E.9 – ActiIinspire) 23/9/2019 Huệ
Unit 4: Music and art (E.7 – ActiIinspire) 10/10/2019 Huệ
Unit 9: Cities of the world (E.6 – ActiIinspire) 9/1/2020 Huệ
Toán Đại lượng tỉ lệ nghịch 24/10 Tiên
Phép trừ các phân thức đại số 26/11 Hưng
Giải bài toán bằng cách lập phương trình 17/4 Thảo
Sử, Địa
   
Bài 12: Đời sống kinh tế-văn hóa  24/10/2019 Hạnh
Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tt) 17/1/2020 Như
Bài: 23: Vị trí, giới hạn lãnh thổ 4/5/2020 Phượng
Hóa 8 Định luật bảo toàn khối lượng 28/10/2019 Trâm
Sinh 6 Thân to ra do đâu? 09/10/2019 Hiếu
Sinh 8 Thực hành: Hô hấp nhân tạo 06/11/2019 Hiếu
Sinh 9 Bệnh và tật di truyền 11/12/2019 Dung
Thể dục 7 Chạy ngắn 11/10/2019 Nghĩa
Thể dục 8 Đá cầu 17/01/2020 Quyền
Công nghệ Bài Thu hoạch chế biến nông sản    
Lý 8 Bài 8: Áp suất chất lỏng- Bình thông nhau    

Tăng Cường công tác kiểm tra nội bộ trong các hoạt động sư phạm của nhà giáo, lãnh đạo nhà trường và tổ trưởng, tổ phó chuyên môn duy trì công tác dự giờ thao giảng hàng tháng để nắm bắt tình hình dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
Trong năm học nhà trường tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên các tổ chuyên môn 2 lần/năm học, thường xuyên dự giờ, thăm lớp, Ban Giám hiệu đã dự giờ 1/3 giáo viên (do ảnh hưởng dịch COVID19, số tiết dự giờ của Gv là 612 tiết, thao giảng 102 hầu hết đều có ứng dụng CNTT).
Chỉ đạo cho giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân và xây dựng chương trình giảng dạy thống nhất  giữa các giáo viên cùng môn, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa dựa theo chương trình của Bộ GDĐT; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Hàng tháng thông qua các phiên họp hội đồng trường, nhà trường công khai các thủ tục, chế độ chính sách và kế hoạch hoạt động của hội đồng nhà trường.
Các tổ chuyên môn cùng nhau bàn bạc, thảo luận để xây dựng chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm phá huy tính tích cực, chủ động sáng tạo tinh thần tự học trong học sinh, được thể hiện minh họa qua tiết dạy, để giáo viên cùng nhau học tập, trao đổi chuyên môn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học.
Trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà để phòng chống dịch bệnh COVID19 các tổ chuyên môn thực hiện giao bài tập cho học sinh và dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom theo chương trình tinh giản của Bộ GDĐT.
Mỗi tổ đã thực hiện ít nhất 02 chuyên đề về chuyên môn chú ý đến chất lượng, thao giảng minh họa có sự tham dự của các tổ trưởng chuyên môn và các thành viên trong tổ sự học tập và rút kinh nghiệm:
Tổ Ngày Tên Chuyên đề Số người tham gia Tự đánh giá
Toán 12/12/2019 Chuyên đề 1:  Bồi dưỡng Toán 8 8 Tốt
21/2/2020 Sử dụng bảng tương tác thông minh (Kính thần kỳ) 25 Tốt
Ngữ Văn 12/12/2019 Chuyên đề 1: Giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh 10 7 Tốt
25/10/2019 Chuyên đề: Dạy theo hướng nghiên cứu bài học 7 Tốt
Anh  25/02/2020 Chuyên đề 1: Một số kĩ năng làm bài Reading Comprehension trong đề thi TS 10 8 Tốt
14/11/2019 Games trong tiet day tiếng anh 7 Tốt
Lý- CN- Tin 20/11/2019 Chuyên đề 1 về vật lý: Hướng dẫn học sinh làm bài tập điện. 8 Tốt
  Chuyên đề 2 về CN 7: “Hiệu quả của việc hoạt động nhóm trong dạy môn Công nghệ 7”   Tốt
Hóa - Sinh - TD 20/11/2019 Chuyên đề 1: Phúc lợi động vật trong bộ môn Sinh học 7. 8 Tốt
21/02/2020 Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh vào cuộc thi KHKT 09 Tốt
Sử - Địa – GDCD - MT 20/11/2019 Chuyên đề 1: Vận dụng tích hợp kiến thức văn học  trong dạy học Lịch sử 7 08 Tốt
27/2/2020        Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS Mỹ Thạnh. 10 Tốt
 Riêng tổ Toán và tổ Tiếng Anh, mỗi tổ đã tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề cấp thị xã cho tổ nghiệp vụ thị xã về dự. Cụ thể:
Tổ Ngày Tên Chuyên đề Số người tham gia
Toán 12/12 Chuyên đề bồi dưỡng Toán 8 8
Anh-Nhạc  25/02/2020 Một số kĩ năng làm bài Reading Comprehension trong đề thi TS 10 8 thành viên trong tổ
Mặc dù trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng đã tiến hành sửa chữa toàn bộ các máy chiếu. Đồng thời, đã liên kết với công ty Gaia giáo dục Kỹ năng sống và trường Đại học Bình Dương trang bị đầy đủ máy chiếu cho các phòng học phục vụ cho dạy và học. Bên cạnh đó, giáo viên chủ động, linh hoạt trong công tác soạn giảng có chất lượng đạt hiệu quả nên các tổ chuyên môn hoạch định kế hoạch giảng dạy, sau đó thông qua tổ bàn  bạc, thảo luận, thống nhất chung kế hoạch giảng dạy cho môn/lớp trong cả năm học. Các thiết bị, đồ dùng dạy học cho từng tiết, chương, giáo viên bộ môn phải thể hiện toàn bộ trong kế hoạch dạy học. Khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị, đồ dùng  dạy học. Khuyến khích giáo viên bộ môn làm đồ dùng dạy học chất lượng, tổ chức cuộc thi làm đồ dùng dạy học cấp trường. Cụ thể:
STT TÊN  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN
1 Camera đa năng Toán
2 Bản đồ Việt Nam Địa lý
3 Sơ đồ tư duy cho bài ôn tập truyện dân gian lớp 6 Ngữ văn
4 Bộ lắp ghép để luyện câu và luyện từ Tiếng Anh
5 Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở Công nghệ
6 Các bước nhỏ trong giai đoạn bước qua đà Thể dục
Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy được nhà trường và các tổ chuyên môn triển khai đầy đủ và khuyến thích giáo viên thực hiện thường xuyên trên lớp đạt 90% giáo viên sử dụng.
STT Tên tổ chuyên môn Số tiết ƯDCNTT Số tiết sử dụng bảng tương tác thông minh
1 Anh – Nhạc 1336 11
2 Hóa – Sinh - TD 1228 28
3 Toán 1482 91
4 Sử - Địa - GDCD 2296 6
5 Lý – CN – Tin 819 0
6 Văn 350 2
Cộng 7511 138

Tổ chức cho tất cả giáo viên tập huấn  và thực hành sử dụng phần mềm và bảng tương tác thông minh, bộ trắc nghiệm (Nhà trường mời chuyên gia của công ty AIC đến tập huấn thời gian 02 buổi, mời giáo viên trường bạn về tập huấn 01 buổi),
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường kết quả có 43 giáo viên công nhận, có 23 đề tài SKKN vòng trường và tham gia vòng thị xã.
Tổ chức thực hiện dạy thêm học thêm trong nhà trường từ đầu tháng 10 (Nhà trường đã gửi hồ sơ xin cấp phép về Phòng Giáo dục và Đào tạo) cho HS khối 9 với tổng số tiết 6 tiết/tuần cho các môn Toán, Văn, Anh văn và thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát việc giảng dạy của giáo viên. Tăng cường nề nếp, kỹ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, gian lận thi cử và tiêu cực trong đánh giá xếp loại học sinh. Đảm bảo chất lượng giáo dục, chống chạy theo thành tích, chất lượng không hiệu quả, làm phát sinh tiêu cực. Việc thực hiện hồ sơ sổ sách đúng theo hướng dẫn và thực hiện tốt các khoản thu trong năm theo qui định.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học xuất hiện những nhân tố tích cực: cá nhân làm tốt, điển hình trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” có thầy Đỗ Quốc Tấn có nhiều thành tích trong hướng dẫn học sinh có những sản phẩm dự thi khoa học kỹ thuật và sáng tạo trẻ đạt giải cấp tỉnh
4. Đánh giá chung:
4.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
4.1.1. Kết quả hai mặt giáo dục so sánh với năm học 2018-2019:
Lớp Sĩ số Học lực
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
6 461 141 30.59% 161 34.92% 138 29.93% 20 4.34% 1 0.22%
7 429 125 29.14% 167 38.93% 117 27.27% 20 4.66% 0 0.00%
8 360 130 36.11% 131 36.39% 85 23.61% 14 3.89% 0 0.00%
9 287 48 16.72% 92 32.06% 143 49.83% 4 1.39% 0 0.00%
Cộng 1537 444 28.89% 551 35.85% 483 31.42% 58 3.77% 1 0.07%

   So với năm học 2018-2019, năm học 2019-2020 về kết quả hai mặt giáo dục:
   - Số học sinh yếu kém: 3,84/6,39 giảm 2,55%
   - Số học sinh khá, giỏi: 64,74/58,55 tăng 6,19%
4.1.2 Kết quả các giải học sinh giỏi, và các giải phong trào
- 01 giải nhì sản phẩm khoa học kỹ thuật cấp tỉnh
- 01 giải khuyến khích môn Toán Olympic lớp 9 cấp tỉnh
- 01 giải ba môn Văn Sao Khuê cấp thị xã
- Tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật về trẻ em vòng thị xã đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, vòng tỉnh đạt 01 giải khuyến khích
- Tham gia hôi thi “Tuyên truyền ATGT học sinh” . Kết quả:
+ Cấp thị xã: Đạt giải I phần thi kiến thức năm 2019
+ Cấp tỉnh: Đạt  02 giải nhì cá nhân, giải nhất tập thể vòng 1, đạt giải nhì vòng 2,3,4,5, Tổng kết:  giải nhì toàn đoàn
- Giải ba cuộc thi làm bánh mừng xuân Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức
- Giải nhì đơn ca giáo viên trong Hội thi Tiếng hát giáo viên
4.2. Ưu điểm:
      - Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đúng Nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp, hướng dẫn của Bộ GD - ĐT, Sở GD, Phòng GD.
      - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đảm bảo hoạt động dạy – học.
      - Đa số giáo viên trẻ nhiệt tình
      - Trình độ cán bộ giáo viên từng bước được nâng lên. Tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên được thể hiện qua các hoạt động được tổ chức trong trường. Đặc biệt, lòng yêu nghề, yêu học sinh. Tận tụy hết mình chất lượng giáo dục của nhà trường với phương châm khẩu hiệu hành động: “Chất lượng là danh dự của nhà trường”, một số giáo viên đã khẳng định được thế mạnh trong công tác chuyên môn, góp phần đáng kể vào sự phát triển của nhà trường.
      - Chất lượng dạy- học: đã có sự chuyển biến, kết quả học tập học kỳ II cao hơn học kỳ I.
      - Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, mối quan hệ giữa nhà trường - Gia đình ngày càng chặt chẽ, góp phần vào việc giáo dục toàn diện học sinh. Kết quả công tác xã hội hóa giáo dục từ các mạnh thường quân và các nhà tài trợ:
      + Phòng khám Đa khoa Nhân Nghĩa: ủng hộ 10.000.000 đồng quỹ khuyến học, khuyến tài
      + Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bình Dương: 3.000.000 đồng
      + Mạnh thường quân (Do cô Trần Thị Thảo – PCT UBND vận động): 1000 quyển tập
Ngoài ra, còn có những xuất học bổng dành cho học sinh nghèo, hiếu học do Hội Khuyến học thị xã vận động
4.3. Hạn chế:    
Chất lượng giảng dạy chưa đồng đều ở các môn; học sinh giỏi các cấp còn ít.
Sự quan tâm của phụ huynh học sinh đối với con em chưa nhiều, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình còn hạn chế do đa số phụ huynh là công nhân trong các khu công nghiệp; cha mẹ chưa thật sự quan tâm việc học tập của con em mình; một số em chưa có ý thức học tập do cha mẹ ít có thời gian quan tâm các em.
4.4. Nguyên nhân:
Đội ngũ giáo viên chưa đều và đủ giữa các bộ môn làm cho việc phân công công tác cũng gặp khó khăn
Một số giáo viên trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm, thời gian công tác không được lâu dài trong ngành (hợp đồng 9 tháng) nên sự phấn đấu lâu dài ổn định không có, một số chưa sâu sát trong quản lý lớp và chưa nắm bắt tâm sinh lý của lứa tuổi để có biện pháp phù hợp.
Một số ít giáo viên có thời gian công tác thâm niên do chủ quan, ỷ lại nên việc chuẩn bị không được chu đáo trong khâu soạn giảng.
Sự phối hợp giữa các lực lượng trong nhà trường như: GVCN, BVBM, Đoàn đội trong việc kiểm tra nhắc nhở giáo dục đạo đức và cũng như nề nếp còn hạn chế.
Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu; các phòng bộ môn chưa có; đa số thiết bị dạy học đã cũ được sửa chữa nhiều lần, sân chơi bãi tập chật hẹp và thời gian hoạt động không đồng bộ giữa hai cấp học trong một trường nên gây ảnh hưởng đến nề nếp học tập.
Số phòng học cũ, tạm, rải ra nhiều cơ sở nên việc quản lý cũng gặp không ít khó khăn.
Một số giáo viên thao tác sử dụng thiết bị chưa được thuần thục nên ảnh hưởng đến chất lượng các thiết bị
III.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
        Bổ sung thêm biên chế cho các còn môn thiếu. Cần trang bị thêm các phòng bộ môn và phòng học.
Phần 2:
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
(Các biểu mẫu kèm theo)
Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết các hoạt động năm học 2019-2020 của trường THCS Mỹ Thạnh ./.

Nơi nhận :                                                                                         
- Phòng GD (bc);                                                                 HIỆU TRƯỞNG
-  Lưu: VT.


      

Nguyễn Văn Giàu
 

Nguồn tin: TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Video
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây